De rol van een boerderij in de landbouw

Landbouw wordt zowel in ontwikkelingslanden als in ontwikkelde uitgevoerd door boeren (familie) en grote bedrijven. De boerderij is een belangrijke schakel in de voedselproductie, naast de commerciële landbouw. Landbouw door de boeren wordt gedaan door gezinsarbeid. Familieboerderijen bereiken doorgaans een hoge mate van efficiëntie, dankzij de inzet van gezinsarbeiders, een flexibel arbeidsaanbod om het hoofd te bieden aan seizoens- en jaarlijkse productievariaties en een grondige kennis van lokale bodem en klimaat.

Het belang van landbouw

Voor een succesvolle en stabiele economisch groei van een land, is landbouw zeer belangrijk. Alle belanghebbenden uit zowel de openbare als de particuliere sector moeten samenwerken om zowel de voedselzekerheid als het scheppen van banen te waarborgen. Bovendien gaan de economische voordelen van de landbouw verder dan alleen voedselzekerheid en het scheppen van werkgelegenheid. Het belang van landbouw, waaronder de boerderij, in elke nationale economie kan niet worden onderschat.

1) Draagt ​​bij aan het nationaal inkomen

Dit is misschien wel de belangrijkste bijdrage van de landbouw aan de nationale economie. In veel ontwikkelde en ontwikkelingslanden wereldwijd draagt ​​de landbouw een enorm percentage van het nationale inkomen bij. De jaarlijkse inkomsten van de meeste ontwikkelingslanden zijn zelfs meer dan 50% afhankelijk van de landbouw.

2) De basisbron van voedsel

Dit lijkt nogal rechttoe rechtaan, nietwaar? Welnu, of het nu een ontwikkeld, ontwikkeld of onderontwikkeld land is, het hebben van een stabiele bron van voedselvoorziening is erg belangrijk. Zware bevolkingsdruk, vooral in ontwikkelingslanden en onderontwikkelde landen, leidt tot een grotere vraag naar voedsel. Dat gezegd hebbende, als de landbouw niet voldoet aan de toegenomen vraag naar voedsel, kan de economische groei van het land negatief worden beïnvloed.

 3) Bron van werkgelegenheid

Het creëren van werkgelegenheid voor de massa is ook een andere belangrijke rol die de landbouw in elke economie speelt. Veel arbeiders zijn afhankelijk van de landbouw om hun loon te krijgen. Dit kunnen grasmaaiers, tractorbestuurders, technici van landbouwmachines zijn of iemand die rechtstreeks betrokken is bij landbouwactiviteiten. Bovendien speelt landbouw een belangrijke rol bij het terugdringen van armoede op het platteland in ontwikkelingslanden.

4) Bron van deviezen

Vooral in ontwikkelingslanden zijn landbouwgoederen voornamelijk bestemd voor export. Producten zoals thee, koffie, suiker en nog veel meer zijn voornamelijk bedoeld voor export. Als een land door een verhoogde productiviteit veel landbouwproducten kan exporteren, zullen ook de deviezenwinsten toenemen.

5) Zorgt voor grondstoffen voor industrieën

In ontwikkelingslanden spelen industrieën een zeer belangrijke rol bij het ontwikkelen van hun economieën. Behalve dat het een geweldige bron van werkgelegenheid is, moeten industrieën ook grondstoffen kopen om eindproducten te produceren. Een groot deel van deze grondstoffen komt rechtstreeks uit de landbouw. Materialen zoals katoen worden in de textielindustrie als grondstof gebruikt. Daarnaast leveren producten als thee, koffie, suiker, tabak en zuivelproducten grondstoffen voor diverse belangrijke industrieën zoals leer- en sportindustrieën.

De rol van de boerderij in de landbouw blijft belangrijk

Alles bij elkaar genomen, kan het belang van landbouw in elke nationale economie niet worden onderschat. Als je overweegt om lid te worden van de agribusiness, is het geen slecht idee, omdat je een grote bijdrage levert aan de economie van jouw land. In de meeste delen van de wereld is landbouw een belangrijke bron van levensonderhoud. Dit brengt hard werken met zich mee, maar draagt bij aan de voedselveiligheid en gezondheid van de natie.

Landbouw was de belangrijkste bron van economie vóór de industriële revolutie. Nu er veel handelsopties op komst zijn, zijn velen afhankelijk van hun inkomen op de landbouw. Landbouw is de meest vreedzame en milieuvriendelijke methode. Het is een zeer betrouwbare levensbron voor de boeren, evenals een van de eerlijke inkomstenbronnen. Veel mensen uit ontwikkelingslanden vertrouwen voor hun levensonderhoud op de landbouw. Landbouw beperkt zich niet alleen tot teelt en landbouw. Het omvat ook zuivel, gevogelte, bosbouw, bijenteelt en zijteelt.